MENU

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů – zpracování osobních údajů

Firma Helvica s.r.o. je provozovatelem internetových stránek www.kurzvmp.cz (dále Kurz VMP) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Jedním z nich je i dodržování zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Námi spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pokud nakupujete na stránkách Kurzu VMP, požadujeme při nákupu uvést následující údaje:

Nákupem na stránkcáh Kurzu VMP dáváte souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byly zpracovány výše uvedené osobní údaje. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zbož a ke komunikaci s Vámi.

Vaše údaje jsou dále uložené v databázi webu za účelem budoucího přihlášení a používání zakoupených služeb.

Nákupem dáváte souhlas s tím, že Kurz VMP může předávat osobní údaje svých zákazníků třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních nebo dopravcům za účelem řádné přepravy zboží. Jinak ze strany firmy Kurz VMP nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem na stránkách Kurzu VMP souhlasíte se:

zpracováním Vašich osobních údajů, zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů a se zasíláním občasných obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat, a to na e-mailové adrese:

info@kurzvmp.cz

Kupující má dle zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich aktualizaci nebo opravu, má právo na jejich blokaci, může žádat Kurz VMP o odstranění závadného stavu či o vysvětlení, jak se osobní údaje zpracovávají, a to vše bezplatně na e-mailové adrese: info@kurzvmp.cz. Kupující má právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely službách jako např. Google Analytics, Google Adwords, Sklik, apod.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou být zpracovány IT poskytovatelem služeb.

Pokud souhlasíte s ukládáním Vašich údajů, klikněte, prosím, na tlačítko "Souhlasím" v GDPR liště.

Rychlý kontakt

lucie-kucerova
Lucie Kučerová
e:
t: +420 725 385 838
KORESPONDENČNÍ ADRESA
KurzVMP
Prostřední Lhota 11
262 03 Chotilsko
FAKTURAČNÍ ADRESA
Helvica s.r.o.
Petrovická 1476/16
100 00 Praha 10
IČ: 04714636
Facebook

Napište nám

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.